Historie

Als we ons realiseren dat er zeer vele drumkorpsen en drumfanfares in Nederland zijn, kunnen we ons moeilijk indenken dat het begin van deze muziekgroepen pas zo’n 60 jaar geleden ligt. Het ondersteunen van zgn. wandelgroepen was vaak de voornaamste drijfveer voor de oprichting van de latere drumbands. Geleidelijk hebben deze korpsen een belangrijk aandeel gekregen in het muzikaal begeleiden van allerlei evenementen in de open lucht. Vooral na de Tweede Wereldoorlog schoten de drumbands als paddestoelen uit de grond. 

Het verhaal van Drumfanfare Hercules begint bij de Eerste Madese Gymnastiek-vereniging. Als officiële startdatum geldt 25 oktober 1955. Als eerste voorzitter herinneren we ons mevrouw De Wijs. Zij nam de verantwoordelijkheden over van de initiatiefnemer de heer Smits. Cees Trommelen werd de eerste instructeur. Na een jaar oefenen trad de drumband voor het eerst naar buiten tijdens Koninginnedag 1956. Al gauw volgenden er uitnodigingen uit de regio. In 1959 begonnen de optredens over de landsgrenzen. De eerste reis ging naar Rijckevorsel in België. Na tien jaar werd het blauwe piccolojasje vervangen door een groene uniformjas en kreeg men een heuse kolbak. De witte broek en witte schoenen bleven.

Piet de Jong had intussen de instructie overgenomen. Majorettes deden hun intrede in het korps. In 1965 had men intussen 50 leden. Het aantal en soort instrumenten was uitgebreid. Men groeide steeds meer uit naar een drumfanfare i.p.v. een drumband. Eén van de vele hoogtepunten werd de reis naar Orléans in 1971. In 1976 trad men door bemiddeling van de latere voorzitter Piet Akkermans op bij de opening van de Maasroute.  

Bij de viering van het zilveren jubileum van Hercules organiseerde men een concert voor de Madese Gemeenschap. Mevrouw de Wijs nam samen met mejuffrouw Rombouts (ook bestuurslid vanaf het eerste uur) afscheid van Hercules. Piet Akkermans volgde haar op als voorzitter. Mevrouw De Wijs werd beschermvrouwe en erevoorzitter. Mejuffrouw Rombouts werd erelid.

Op 24 april van dat jaar (1980) werd door het bestuur besloten om de drumband officieel om te dopen tot drumfanfare. De tijd van de wat formelere aanpak was aangebroken. Tot nu toe was eigenlijk alles geregeld door mevrouw De Wijs. In 1982 kwamen er dan ook echte statuten waarin het doel van de drumfanfare Hercules werd vastgelegd, nl. “Het doen beoefenen en bevorderen van de instrumentale muziek en de muzikale ontwikkeling van haar leden en andere personen, het stimuleren, instandhouden en ontwikkelen van activiteiten van een drumband en/of majorettecorps, het vormen en onderhouden van een vriendschaps- en gezelligheidsband onder haar leden; alles in de ruimste zin van het woord.”

Na vele jaren gerepeteerd te hebben in het Patronaat moest men in 1993 vertrekken naar het nieuwe culturele centrum De Mayboom. Dat ging met pijn in het hart, maar de Mayboom is nog steeds het thuishonk van  Hercules.

Het veertig jarig bestaan werd uitbundig gevierd met o.a. een vierdaagse reis naar Epen. De vereniging telde 60 leden. Na 15 jaar voorzitter te zijn geweest gaf Piet Akkermans aan te willen stoppen. Hij werd opgevolgd door Peter Moerenhout. Piet werd benoemd tot ere-voorzitter. Onder leiding van Piet groeide de vereniging Hercules uit tot een “echte” vereniging. Het millenniumjaar 2000 werd een bijzonder jaar voor Hercules. Men ging mee naar Polen.

In 2001 werd Johan Broos de nieuwe voorzitter. Men werd lid van de Brabantse Bond van muziekverenigingen en ging al spoedig nadenken over de invulling van het gouden jubileum. Er werden diverse commissies gevormd die aan de slag gingen: een feestcommissie, een reüniecommissie, een commissie die de geschiedschrijving ging verzorgen, een organisatiecommissie voor een grote taptoe enz. Het jubileumjaar werd een erg succesvol jaar met vele hoogtepunten w.o. de uitreiking van de speld en oorkonde aan de gouden jubilarissen Bert van Geel en Jan Braat en de presentatie van een nieuw uniform tijdens ons eigen jubileumtaptoe.

Hoewel de leerlingen van Hercules al vaker optraden, kwam tijdens de bestuursvergadering van april 2001 pas concreet het idee naar voren om te komen tot een opleidingsorkest met als doel om de leerlingen samen te laten musiceren. Op 20 januari 2002 gaf men o.l.v. Rolf Rombouts een eerste optreden. Op 18 december 2002 kreeg het orkest de naam Bellissimo (= het schone, mooi!). Het opleidingsorkest trad toen voor het eerst naar buiten met een eigen T-shirt, rood met als opdruk het logo van Hercules en de naam Bellissimo. Het opleidingsorkest stond later onder leiding van Robin Rombouts.

In 2006 telt Hercules 75 leden. Het grootste aantal dat men ooit heeft gehad! Het korps telt 20 majorettes, 12 tamboers en 43 blazers. We tellen dan de leden van het opleidingsorkest “Bellissimo” mee. In 2006 zijn we weer gaan repeteren voor een nieuwe show. Deze show met Amerikaanse elementen hebben we gedurende twee jaar uitgevoerd.

In 2007 nemen we afscheid van Johan Broos als voorzitter. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 26 maart heeft Johan Broos de voorzittershamer overgedragen aan Anja Korndorffer. Johan besloot zich na 6 jaar voorzitterschap niet meer herkiesbaar te stellen. Zijn arbeidzame leven loopt ten einde en hij wil graag samen met zijn vrouw gaan genieten van zijn vrije tijd. ‘Bovendien is het goed als er na zo’n periode weer een frisse wind gaat waaien binnen het bestuur en de vereniging’, aldus de aftredende voorzitter. Tijdens een extra bestuursvergadering komt Anja Korndorffer unaniem naar voren als kandidaat voor het voorzitterschap.

In 2008 maken we een nieuwe start met een nieuwe slagwerk- en showinstructeur in de persoon van Paul Herman en Denise Roelands als nieuwe instructrice voor de majorettes. We besluiten terug te gaan naar de strakke engelse marsorde en we leggen de focus op straatshows. Hiermee kunnen we ons beter presenteren aan het Madese publiek en ook bij onze straatoptredens buiten Made. We hopen dat dit in het kader van de ledenwerving zijn vruchten zal afwerpen.

Eind 2009 hebben we voor de eerste keer deelgenomen aan een marsconcours van de KNFM in Heinkenszand. Dit was een mooie en leerzame ervaring, waarbij het saamhorigheidsgevoel groot was en we tevreden konden zijn met het resultaat. Ook de majorettes namen deel aan het majoretteconcours. Zij plaatsten zich voor de Brabantse Kampioenschappen in Waalwijk, waar zij de titel in de wacht sleepten in de categorie Junior Basis - sectie A.

In november 2010 zorgen Paul Herman en Richard van der Westen voor wederom een primeur. Richard slaagt voor het A-examen slagwerker 1 van Kunstbalie in Tilburg en is daarmee het eerste lid van Hercules dat een erkend diploma haalt. Bij de komst van instructeur Paul Herman in 2008 is de vereniging de weg ingeslagen om ook alle slagwerkleerlingen een opleiding te laten genieten met als doel het behalen van erkende diploma’s. Dit naast het welbekende interne Hercules examen. Er zijn inmiddels vele diploma's gevolgd zowel bij de tamboers als bij de blazers die les krijgen van Robin Rombouts. 

Op 31 maart 2012 bereikt ons het droevige bericht dat ons erelid en lid van het eerste uur, Jan Braat, na een kortstondig ziekbed is overleden. Hercules luistert de uitvaartdienst op ten afscheid.

Tijdens de ledenvergadering in mei 2012 wordt Lilianne van Helmond gekozen tot voorzitter van Hercules. Lilianne heeft bij afwezigheid en na het afscheid van Anja Korndorffer de honneurs al een tijdje waargenomen. "Het gaat goed. Je kent de vereniging door en door en wat heel belangrijk is, je hebt zó'n hart voor de vereniging. Wat willen we eigenlijk nog meer", was de opmerking van één van de bestuursleden.
Ondanks dat we de laatste jaren de wind tegen hebben, blijft Lilianne positief. "We zijn een gezonde vereniging. We hebben een goed instructieteam, de opleiding verloopt zowel bij de majorettes als bij de muzikanten prima. Onze doelen zijn duidelijk, maar door het teruglopende ledenaantal en het feit dat we geen geschikte repetitieruimte voor de show hebben kunnen vinden, doen we er langer over om die te behalen. Ondanks dat we met minder leden zijn dan we zouden willen, zijn we nog steeds een mooi korps waar ik supertrots op ben! Dus samen met het bestuur, ga ik ervoor. Op weg naar ons 60-jarig jubileum in 2015!", aldus de nieuwe voorzitter.

In juni 2012 viert Bellissimo haar 10-jarig bestaan met een uitwisselingsconcert in de Mayboom. De majorettes nemen tweemaal deel aan een concours op het onderdeel 'Paradekorps'. In 2013 plaatsen zij zich voor het NK in Den Haag in maart 2014. Zij halen hier geen podiumplaats, maar zijn wel een hele mooie ervaring rijker. Ook in 2014 zullen de majorettes deelnemen aan een tweetal concoursen met twee verschillende shows, waarbij ze gebruikmaken van verschillende attributen.

In 2014 nemen we afscheid van Paul Herman als slagwerk- en showinstructeur. We vinden in Rinus Verschoor een goede opvolger.

In 2015 viert Hercules haar 60-jarig jubileum. De majorettes hebben zich geplaatst voor het NK in Almere (in maart) en het juniorenteam sleept hier met hun show ‘Op een onbewoond eiland’ de titel in de wacht. In april gaat de club een weekendje weg naar de Buitenjan in Veldhoven. Het wordt een super geslaagd weekend met sport en spelactiviteiten en vooral veel plezier en gezelligheid. Intussen zijn we gaan samenwerken met Showkorps Concento uit Breda om voor ons beider jubileum een show in te studeren. In juni hebben we een gezamenlijk optreden met Concento bij de avondvierdaagse in Made. In september presenteren we onze jubileumshow voor het eerst bij het Muziekfestival van Drumfanfare Beatrix in Dongen. In oktober vieren we het jubileum van Concento met een flashmob in de Bredase binnenstad. Een week later presenteren we de show op twee plaatsen in Made. We wilden ons jubileum op bescheiden wijze vieren en onze show aan het Madese publiek presenteren. Dit was een geslaagde middag, we hebben veel positieve reacties gekregen. Op 31 oktober volgt de jaarlijkse feestavond. Ditmaal is ervoor gekozen om met z’n allen te gaan steengrillen. Troubadour Theo maakt er een leuk feestje van. Op deze avond wordt ook ons erelid Bert van Geel gehuldigd met zijn 60-jarig jubileum bij Hercules. Een bijzondere mijlpaal, waarmee wij Bert van harte feliciteren!
 

Tijden veranderen, mensen veranderen, behoeften veranderen.
In 2016 besluiten we een andere weg in te slaan. Door afnemend ledenaantal en animo is het haast niet meer haalbaar om nog straat- of showoptredens te doen. Na een extra ledenvergadering wordt besloten het roer om te gooien en ons op een andere manier te gaan presenteren. We gaan verder te gaan als poporkest. Dit in de verwachting dat dit de jeugd meer zal aanspreken. Er kan dan met een kleine muzikale bezetting toch volwaardig gemusiceerd worden. We gaan ons presenteren met concerten. Er zijn volop mogelijkheden om hier een leuke invulling aan te geven, waarbij we onze roots zeker niet zullen vergeten.

Onze majorettes gaan verder als Show & Twirlgroep en blijven deelnemen aan concoursen. In  maart slepen zij de kampioenstitel in de wacht op het NK Show Twirl in Hoofddorp. Een knappe prestatie!

Helaas blijven er enkele maanden later door het vertrek van enkele dames te weinig leden over om als groep verder te gaan. In onderling overleg wordt dan besloten om de show & twirl groep op te heffen. Dit doen we met pijn in ons hart omdat de majorettes altijd onlosmakelijk aan onze vereniging verbonden zijn geweest. Maar ook hier geldt dat tijden veranderen....

Het teruglopende aantal leerlingen is ook van invloed op Bellissimo. We besluiten de activiteiten van het opleidingsorkest 'on hold' te zetten en de leerlingen eerder te betrekken en aan te laten sluiten bij het orkest. 

Na een jaar van hard werken waarbij nieuwe muziek is ingestudeerd en een nieuwe outfit is aangeschaft, vindt op 20 november 2016 het eerste concert als Poporkest plaats in de Mayboom.

Ook in de afgelopen jaren zijn wij nog steeds enthousiast samen muziek aan het maken en treden we op in Made en omgeving.